Kompetencje liderskie

Podczas tego szkolenia zdiagnozujemy Twoje naturalne kompetencje liderskie, powiemy jak wykorzystać mocne strony, wzmocnić umiejętności zarządzania i motywowania zespołu. Damy Ci skuteczne metody jak zniwelować stres, zbudować autorytet i zaufanie, radzić sobie z trudnymi sytuacjami, prowadzić spotkania i jasno komunikować zadania.
Powiemy jak wyznaczać granice bez budowania murów i dyplomatycznie mówić „nie”.
Damy Ci konkretne wskazówki i zalecenia, wdrożymy je podczas zajęć, będziesz ćwiczyć
i doskonalić swój warsztat lidera.

Zwiększysz motywację i zaangażowanie zespołu.
Przejdziesz przemianę w charyzmatycznego lidera, przewodnika swojej organizacji.

Pobierz program w formie PDF
Wystąpienia dla liderów

Czego nauczymy Cię podczas szkolenia

Ekspercka wiedza

Metody zarządzania stresem

Opanowanie emocji. Budowanie wizerunku
osoby charyzmatycznej i pewnej siebie

Ekspercka wiedza

Nawiązywanie kontaktu z zespołem

Angażowanie, nagradzanie, słuchanie i motywowanie. Skuteczne delegowanie zadań

Ekspercka wiedza

Opanowanie właściwej mowy ciała

Pozawerbalne metody budowania autorytetu.
Postawa, gesty, umiejętność wzbudzania zaufania

Ekspercka wiedza

Występowanie publiczne

Profesjonalna komunikacja z zespołem,
skuteczne przekazywanie informacji

Ekspercka wiedza

Tworzenie silnego zespołu

Współpraca, motywowanie, wsparcie,
efektywne definiowanie kompetencji w grupie

Ekspercka wiedza

Zarządzanie konfliktem

Podmiot, przedmiot, dynamika konfliktu.
Skuteczne metody doprowadzania do porozumienia

Jak pracujemy z uczestnikami

 • Sprawdzamy jakie umiejętności mają uczestnicy przed szkoleniem

 • Znajdujemy mocne strony i obszary wymagające pracy

 • Określamy kierunki rozwoju

 • Ćwiczymy rozwiązywanie problemów

 • Uczymy poprzez praktykę
 • Utrwalamy nowe nawyki

Jak pracujemy z zamawiającymi
Ważne dla działów HR

 • Przeprowadzimy bezpłatne konsultacje

 • Przygotujemy program idealnie dostosowany do Twojej firmy

 • Otrzymasz indywidualnego opiekuna

 • Możesz zlecić nam całościową organizację szkolenia

 • Jesteśmy do dyspozycji na każdym etapie realizacji

 • Wystarczy, że napiszesz lub zadzwonisz – reszta należy do nas

Rozwijaj się z nami

Nowoczesny lider, charyzma, pewność siebie,
skuteczny zespół.

Prezentacja programu

Szczegółowy program warsztatów stworzymy specjalnie dla Twojej Firmy
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje

1. Kim jest Lider – diagnoza i projektowanie zmian wizerunku
2. Jakie są kompetencje współczesnego lidera
3. Skuteczne metody zarządzania stresem
4. Sposoby na budowanie charyzmy i pewności siebie
5. Techniki tworzenia silnego i różnorodnego zespołu
6. Współpraca dla wyników
7. Komunikacja i dialog z zespołem, jak mówić by być zrozumianym, jak słuchać by zrozumieć
8. Zasady prawidłowego występowania i storytelling w praktyce
9. Właściwe sposoby angażowania i motywowania pracowników
10. Zasady i reguły – jak je tworzyć i komunikować
11. Budowanie autorytetu i kształtowanie wizerunku
12. Zarządzanie konfliktem – rozpoznawanie symptomów i techniki rozwiązywania
13. Asertywność lidera – czym jest i jak wykorzystać tę umiejętność w praktyce
14. Lider w erze zmian, proaktywność, elastyczność, budowanie zaufania
15. Konstruktywna informacja zwrotna
16. Podstawy coachingu w biznesie
17. Etykieta i dress code lidera
18. Ćwiczenia prowadzenia spotkań i trudnych rozmów z pracownikami
19. Utrwalanie nawyków nowego lidera

1. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu stacjonarnie lub online
2. Uczysz się poprzez praktykę i ćwiczysz
3. Uczestniczysz w burzy mózgów i wymianie doświadczeń
4. Twoje prezentacje i wystąpienia są nagrywane i szczegółowo analizowane przez grupę i trenera
5. Uczysz się samoobserwacji przydatnej w realiach zarządzania i komunikacji z zespołem
6. Natychmiast po szkoleniu jesteś w stanie stosować zdobytą wiedzę

1. Tych którzy przygotowują się do roli lidera lub chcą ponieść swoje kompetencje liderskie
2. Właścicieli firm, managerów, prezesów, brygadzistów, osób zarządzających dużymi i małymi zespołami

Pobierz program w formie PDF

Zapraszamy na szkolenie, po którym staniesz się skutecznym liderem